Close

Lumbar and Pelvic Ultrasound

Ultrasound imaging in het lage rug- en bekkengebied is een niet-invasieve methode om real-time informatie te krijgen over het adequaat aanspannen van het spierkorset. Tijdens het echografisch-onderzoek zien patiënt en behandelaar “live” hoe bv. de buikspieren, bekkenbodemspieren en de multifidi (diepe rugspieren) aanspannen bij het uitvoeren van een activiteit zoals het heffen van een been.

Fysiotherapie VitaMarum is lid van Rugnetwerk Noord Nederland. Dit netwerk vindt zijn basis op de afdeling revalidatie van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Echografie van de buik-en rugspieren is een vast onderdeel van het onderzoek in het MZH als u hierheen bent verwezen met chronische (recidiverende) lage rugklachten. Doel is om vast te stellen of er mogelijk sprake is van Motor Control Impairment (MCI). Hierbij is er sprake van verminderde spierfunctie van de diepe bui- en rugspieren. Mocht dit het geval zijn wordt u verwezen naar één van de praktjiken van het netwerk om deze spieren te trainen. Door deze spieren met behulp van echografie weer te trainen als onderdeel van een totale aanpak van de rugklachten worden vaak goede resultaten gehaald. Voordeel van deze methode is dat men er zeker van kan zijn dat de spieren op correcte wijze worden aangespannen en er bijvoorbeeld niet nog meet compensaties optreden.

Zie ook: www.rugnetwerknoord.nl