Close

Trainingen

fysiotherapieVitaMarum-trainingsruimte_lang

VitaFitness

Heeft u dat ook wel eens, dat tijdens traplopen, zwaar tillen of hard moeten fietsen de conditie tegenvalt, u snel vermoeid bent en hijgend moet bijkomen. Of merkt u dat het lopen over een oneffen ondergrond niet meer vanzelfsprekend is? En dat het huishoudtrapje wel erg wiebelig is geworden? Leest u liever een boekje met uw kleinkind dan dat u samen op de grond met blokken speelt? Of wilt u het niet zover laten komen?

Dan heeft u vast eens gedacht daar ga ik toch eens iets aan doen, ik moet maar eens gaan sporten. Dan is dit uw kans om daarmee te starten!

Fysiotherapie VitaMarum biedt de mogelijkheid om op eigen kosten te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Verdeeld over de week hebben wij hier een aantal uren voor ingepland. De kosten hiervoor bedragen € 30,50 per maand op basis van 1 keer trainen per week.
Neem gerust contact op voor meer informatie of om u in te schrijven.

Revalidatie en medische training

Rugtraining:

Ondanks dat de medische wetenschap worstelt met een goede verklaring voor rugklachten weten we inmiddels één ding wel zeker. Bewegen is het beste medicijn. Of het nu gaat om langdurig bestaande (chronische) lage rugklachten of steeds terugkerende (recidiverende) lage rugklachten. In beide gevallen is het goed om het functioneren van de wervelkolom op een actieve manier te verbeteren.

De focus van het behandelen van lage rugklachten gaat steeds meer om het verklaren van de pijn middels pathologie en spits zich meer en meer toe op de kwaliteit van bewegen in relatie tot de verstoorde activiteiten. In plaats van op zoek te gaan naar de pijnlijke structuren moeten we op zoek naar de factoren die de klachten veroorzaken of in stand houden. Beweegt men goed, of juist verkrampt, worden de spieren op de juiste wijze gebruikt, zit men goed, beweegt men voldoende. Door op al deze factoren positieve invloed uit te oefenen middels uitleg, instructies en training zien we doorgaans de beste lange termijnresultaten. Er is voor pakweg 80-90% van de rugklachten geen goede medische verklaring te vinden in de zin van een duidelijk waarneembare afwijking op foto’s of scans of in bloedwaarden. Voor deze categorie rugpatiënten is het heel belangrijk om samen met een deskundig therapeut na te gaan waarom ze toch klachten blijven houden. Sterker nog zelfs wanneer er wel aantoonbare afwijkingen zijn is het belangrijk om te kijken hoe de manier waarop men de rug belast van invloed is op het ervaren van klachten. Bij Fysiotherapie VitaMarum hebben we voldoende kennis in huis om mensen met rugklachten op verantwoorde en effectieve wijze te laten trainen. Dit komt mede door onze deelname aan het Rugnetwerk Noord Nederland. IN dit netwerk werken we samen met fysiotherapeuten en specialisten om de beste behandeling voor mensen met rugklachten te ontwikkelen.

Knierevalidatie:

Regelmatig horen we van voetballers die door een ernstige knieblessure maanden uit de roulatie zijn. Vaak is er sprake van een meniscusbeschadiging of gescheurde (kruis)banden. Meestal wordt er dan operatief ingegrepen en volgt een intensieve revalidatie om weer op niveau terug te komen.

Ook bij Fysiotherapie VitaMarum bieden we de mogelijkheid om na dergelijke blessures en operaties te revalideren en weer terug te keren naar actief sportniveau maar uiteraard ook naar werk.

Na een knieoperatie is het belangrijk aandacht te besteden aan het functioneren van de knie en de spieren rond de knie. We kijken naar de knie op zich maar ook naar de knie als onderdeel van het geheel. Als mensen al langer met knieproblemen rondlopen zien we al snel allerlei compensaties optreden op andere plaatsen in het lichaam. Naast kracht, stabiliteit en conditie is dit een belangrijk onderdeel van de revalidatie: het functioneel herstellen van normale beweegpatronen. Daarom is knierevalidatie niet alleen belangrijk voor sporters maar ook voor mensen die na een knieoperatie weer aan het werk moeten. De duur en intensiteit van een knierevallidatietraject hangt van veel factoren af, denk aan ernst van het letsel, hoe lang er al klachten waren voor de operatie, maar ook het gewenste activiteitenniveau.

COPD

Voor mensen met COPD (chronische obstructieve longaandoeningen) is al jaren bekend dat het onder deskundige begeleiding opbouwen van conditie veruit de beste resultaten geeft. Uiteraard kunnen we het ziekteproces niet wegnemen maar er is veel winst te behalen door het optimaal laten functioneren van hart en longen.

Het doel van de training is dit: u leert uw lichaam efficiënter om te gaan met de beperkte hoeveelheid zuurstof die er is. In overleg en afgestemd op uw situatie stellen wij een trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie en spierkracht.

Middels deelname aan ons trainingen ontwikkelt u een actieve leefstijl. Hierdoor verbeterd uw kwaliteit van leven en zult u minder benauwdheid en meer uithoudingsvermogen ervaren.

Om er voor te zorgen dat u de verworven conditie – en kracht blijft behouden, vinden wij het belangrijk om samen met u te kijken naar sport en/of beweegmogelijkheden naast de therapeutische training!

Parkinson / MS / CVA

Fysiotherapie VitaMarum is aangesloten bij diverse netwerken voor neurologische patiënten. Dit betekent dat wanneer u door uw neuroloog verwezen wordt voor fysiotherapeutische behandeling de kans erg groot is dat u naar ons verwezen wordt. De kracht van deze netwerken is dat er duidelijke kwaliteitseisen worden gesteld aan de behandelende therapeuten, er uniforme afspraken zijn over wat de beste behandelstrategieën zijn, er verplichte bijeenkomsten zijn waar therapeuten en specialisten kennis en kunde delen. Dit alles gegarandeerd uw van de beste en meest verantwoorde behandeling.

Wilt u graag meer informatie en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar neem dan gerust contact met ons op via 0594642111 of via info@fysiotherapiemarum.nl