Close

Niet verzekerd

Niet verzekerd en nu?

Met de komst van “Marktwerking” in de zorg is er de afgelopen jaren het nodige veranderd met betrekking tot de kostendekking van fysiotherapeutische behandelingen. Een duidelijk waarneembare trend is dat mensen minder goed of helemaal niet voor fysiotherapie verzekerd zijn. Een deel van de mensen maakt deze keuze bewust een ander deel moet dit soms noodgedwongen doen omdat er geen financiële ruimte is om een goede aanvullende verzekering af te sluiten.

Graag willen wij u informeren over de therapeutische mogelijkheden binnen onze praktijk en wat de kosten hiervoor zijn als u niet verzekerd bent. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u als klant, daar waar mogelijk, van te voren op de hoogte bent van de kosten die u kunt verwachten en u zo te helpen weloverwogen keuzes te maken waar het om uw gezondheid gaat.

Individuele fysiotherapie

Het complete overzicht voor de tarieven voor de reguliere en gespecialiseerde fysiotherapeutische behandelingen vindt u onder het kopje informatie bij tarieven. Een normale zitting fysiotherapie duurt ca 25-30 minuten. Voor het eerste consult, met of zonder verwijzing, geldt een hoger tarief ivm de extra administratie die het aanmaken van een dossier met zich meebrengt na de 1e behandeling. Tijdens de 1e behandeling doet de fysiotherapeut een onderzoek om uw klacht te inventariseren en, indien mogelijk, een start te maken met de behandeling. Na afloop van deze eerste zitting is de therapeut in staat een inschatting te maken van de duur van het herstel van uw klacht, welke vorm(en) van therapie geschikt zijn en een indicatie te geven over het aantal behandelingen dat hier ongeveer voor nodig is. Belangrijk hierbij is dat er ook bekeken wordt hoeveel u zelf kunt doen om uw klachten te verhelpen of te verlichten. Ter illustratie: ons behandelgemiddelde voor niet-chronische klachten ligt momenteel rond de 7 behandelingen. Hiermee liggen wij fors onder het landelijk gemiddelde. Dit is prettige wetenschap voor uw gezondheid en uw portemonnee.

Training/Revalidatie

Medische trainingstherapie is fysiotherapie waarbij er klachtspecifiek getraind wordt om spier-, en/of gewrichtsfuncties te verbeteren of te herstellen. Deze vorm van therapie wordt vaak toegepast bij chronische aandoeningen maar is ook vaak onderdeel van de revalidatie na operaties of sportblessures. Deze therapie vindt plaats in kleine groepen (3-4 personen). Voordeel hiervan is dat er meer behandeltijd beschikbaar is dan in een individuele behandeling waardoor er een optimaal trainingseffect bereikt kan worden. Indien u deze trainingen zelf betaald rekenen wij per training het groepstarief. Klik hier voor de tarieven.

Chronische indicaties

Naast behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden er uit de basisverzekering nog een aantal indicaties vergoed. Deze chronische indicaties staan op de zogeheten bijlage 1 Besluit zorgverzekering aangaande aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Echter voor deze behadelingen geldt een eigen risico van 20 behandelingen. Mocht u dus een dergelijke indicatie hebben dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. Vanaf de 21e behandelingen en verder wordt het vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van het soort aandoening, voor een jaar (bv Totale Heup Vervanging) of onbeperkt (bv Parkinson). In dat laatste geval hoeft u niet elk jaar opnieuw de eerste 20 zelf te voldoen. Let wel: op de behandelingen die vergoed worden uit het basispakket geldt uiteraard wel weer het wettelijk eigen risico op de basisverzekering. U begrijpt, dit is een vrij complexe constructie die de overheid heeft bedacht.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben staat het u uiteraard vrij contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord voor uitleg en advies op maat. Zoals gezegd hechten wij er waarde aan u goed en volledig te informeren omtrent de bekostiging van uw fysiotherapeutische zorg.