Close

Vergoeding

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit uw aanvullende verzekering en vallen daarom niet onder het wettelijk eigen risico. Fysiotherapie VitaMarum heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekend dat wanneer u een aanvullend pakket hebt met dekking fysiotherapie uw behandelingen vergoed worden conform polisvoorwaarden. De declaratie sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Dit is wel zo prettig voor u.

Voor een beperkt aantal specifieke aandoeningen vindt er nog vergoeding plaats vanuit het basispakket. Dit zijn de zogeheten chronische indicaties. Voor deze behandelingen geldt echter wel een eigen risico.

De afgelopen jaren is de vergoeding voor fysiotherapie vaak veranderd. Als u zich af vraagt of uw behandelingen vergoed zullen worden of niet mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent ontvangt u van ons een nota. Zie voor meer informatie bij de kopjes “Tarieven” en “Voorwaarden“.