Close

14 november 2018

Fysiotherapie VitaMarum glansrijk door KNGF-Plus Visitatie!

Op 8 november is Fysiotherapie VitaMarum gevisiteerd door twee visiteurs van HCA (HealthCare Auditing) in het kader van het nieuwe kwaliteitsprogramma van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Deze visitatie hebben wij glansrijk doorstaan en wij mogen ons nu KNGF-Pluspraktijk noemen. Het KNGF-Plusprogramma richt zich op het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de praktijk. Wie voldoet aan de de normen laat daarmee zien te voldoen aan de huidige wetenschappelijke- en kwaliteitsstandaarden van de moderne fysiotherapie. Als team zijn wij enorm trots dat wij aan deze eisen voldoen. Wij zullen er ook hard voor blijven werken om hier aan te blijven voldoen zodat u als cliënt de beste fysiotherapeutische zorg krijgt.